Leracid ECOTOP Klarspüler leštidlo na PROFI myčky

Leštidlo na PROFI myčky

Cena balení  = 1 808,95 Kč s DPH

10l produktu = dávkování cca  0,03-0,05% tj. 3-5 ml na 10 l vody Více informací

Ekologický oplachový a lešticí prostředek pro PROFI myčky nádobí.

  • EKO oplachové leštidlo a sušení nádobí
  • Bez barviv a rozjasňovačů
  • Účinnost díky kyselině citronové

Ekologický oplachový a lešticí prostředek pro PROFI myčky nádobí, na bázi kyseliny citronové bez barviv a rozjasňovačů.

Pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla. Vhodný pro všechny tvrdosti vody (i velmi tvrdou vodu), odstraňuje vodní kámen a zabraňuje jeho usazování v myčce. Na bázi kyseliny citronové bez barviv a rozjasňovačů pro sušení všech typů nádobí. Ředění 0,03-0,05%. Pro nastavení kontaktujte servisního technika. Na mytí použít ECO-TOP GSM classic.

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: kyselina citronová, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, organické kyseliny, rozpouštědlo, barviva. TToxikologické informační středisko: 224 91 92 93.

nebespeci_vykricnik_kosoctverec

 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které