Vinox-eco

Odstraní vodní kámen a tuky z dřezů a nerezových ploch

Cena dávky  = 20,1 Kč

1l produktu = cca 10 dávek (100 ml)

Více informací

Popis

Ekologický přípravek k odstranění vodního kamene a tuků v kuchyních. Díky koncentrované síle budou nerezové plochy, dřezy i baterie lesklé a bez vodního kamene. Velmi silný, přesto ekologický prostředek určený k ředění. Schváleno pro používání v gastro provozech a kuchyních.

  • Na vodní kámen a mastnotu v kuchyni
  • Dřezy, pracovní nerezové plochy

Vinox-eco je ekologický prostředek, rozpouští vodní kámen, tuková a olejová znečištění, leští nerez. Určen do potravinářství. Neobsahuje vonné látky ani barviva. Do sprejové láhve 50 ml na 0,5 l vody.

Ekologický odstraňovač vodního kamene s certifikací Ecolabel.

EU_Ecolabel2_01

Vinox-eco je ekologická a přesto velmi silný přípravek k odstranění vápníku a tuků

Rychle rozpouští vápník a tuky na ekologickým kyselinám. Obsažené složky berou ohled k životnímu prostředí umožňují intenzivní rozpouštění vápníku a vynikající emulgaci olejových a tukových znečištění. Díky tomu, že nejsou použity vonné látky a barviva je Vinox-eco velmi vhodný k použití v kuchyních, gastro a potravinářských provozech.

Přípravek je použitelný na všechny plochy a předměty, které jsou odolné vodě a kyselinám, především v kuchyních a potravinářství, jako např. keramické obklady a dlažby, bezpečnostní dlažby, pracovní plochy a kotle z ušlechtilé oceli. Kromě toho je vhodný k odstranění cementových závojů po malování či stavebních úpravách z podlahových krytin, které jsou odolné vodě a kyselinám. Použití na plochách citlivých na kyseliny způsobí nevratné škody materiálu (např. mramor).

Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.

Na podlahy podle stupně znečištění použijte 1 litr ke 2 až 8 litrům studené vody. Čištěnou plochu nejprve namočte čistou vodou. Roztok rozetřete po ploše a po krátkém působení 5-20 minut důkladně omyjte čistou vodou.

Čištění povrchů: Podle znečištění 0,5 litru k 5 až 8 litrům studené vody. Čistící roztok rozdělit po ploše a tu vyčistit houbou, hadrem nebo mopem. Následně opláchnout, resp. omýt. Plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami je nutné po čištění důkladně omýt pitnou vodou (8 litrů na m²).

Spotřeba na m2: Intenzivní čištění 75–150 ml, čištění povrchů 5 ml. Ředění pro vytírání: 0,5 l na 5 až 8 l vody.

Složení (podle 648/2004/ES) Neionické tenzidy 5-15 %, organické kyseliny, inhibitory koroze. Obsahuje: Methanesulfonic Acid (INCI). hodnota pH koncentrátu: cca 0,5. hodnota pH pracovního roztoku: cca 1,5 Nebezpečí (v koncentrátu); H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

článek