Rivamat

Rivamat ekologický na podlahu a koberce extra účinný na zažranou špínu

Cena dávky  = 0,77 Kč

1l produktu = cca 200 dávek (5 ml) Více informací

Ekologický a extra účinný produkt na podlahy, na zažranou špínu u podlah a spár (podlahy, vinyl, dlažba, terasa). Vhodný na textilní čalounění a koberce. Nepění, vhodný do stroje.

  • Velmi silný přesto ekologický prostředek na podlahy
  • Bez tenzidů, enzymů, fosfátů a vůně
  • Ideální do strojů na podlahy i koberce

Generální ekologický čistič bez enzymů, fosfátů a tenzidů. Rychle rozpouští nečistoty z podlah, spár i koberců a sedaček. Je bez tenzidů a tím snižuje opětovné znečištění např. textilních krytin. Pro strojní mytí, tepovače. Ideální na mikroporézní slinutou dlažbu a koberce ze syntetických vláken. Ředění: běžný úklid mopem 50 ml, intenzivní úklid 100-1000 ml k 10 l studené vody. Spotřeba na m2: 1 ml, intenzivní čištění: 10 ml. pH 13,5.

EU_Ecolabel2_01

Rivamat
Speciální čistící prostředek bez tenzidů
Vlastnosti
Univerzálně použitelný speciální čistící prostředek bez tenzidů, který spontánně rozpouští nečistoty a má neobyčejný čistící výkon. Rivamat je zvláště vhodný pro strojní použití.
Vysokého výkonu je dosaženo bez použití enzymů, fosfátů nebo tenzidů. Tím se opětovné znečištění, např. textilních krytin, výrazně sníží.

Složení (podle 648/2004/ES)
Alkálie, komplexní pojiva.

Hodnota pH (koncentrátu): cca 13,5 hodnota pH (pracovního roztoku): cca 12,5

Oblast použití

Použitelný na všechny plochy, které jsou odolné vodě a alkáliím. Je zvláště vhodný
na mikroporézní slinutou dlažbu a koberce ze syntetických vláken.

Použití

Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušejte snášenlivost materiálu!
Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra):
50-100 ml k 10 litrům studené vody.
Intenzivní čištění/základní čištění (strojní úklid za mokra):
1000 ml k 10 litrům studené vody
Intenzivní čištění/základní čištění
(extrakční čištění/metoda textilního padu):
100 – 1000 ml k 10 litrům studené vody.
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky !

Upozornění:

Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Díky vysoké koncentraci produktu se v porovnání s běžnými (nekoncentrovanými) prostředky použije pouze omezené množství produktu. Více informací najdete na webové stránce o Ekoznačce Evropské unie: www.ecolabel.eu. Obalový materiál je recyklovatelný.

Spotřeba na m²

Běžný každodenní úklid: 1 ml
Intenzivní čištění/základní čištění (strojní úklid za mokra): 10 ml
Intenzivní čištění/základní čištění (extrakční čištění/metoda textilního padu): 1–10 ml

Nebezpečí (v koncentrátu);

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: Sodium Hydroxide (INCI).

nebespeci_ziravy

článek

 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které