Grasset-plus

Odmašťující přípravek pro gastro na nerez i hliník

Cena dávky  = 0,85 Kč

1l produktu = cca 200 dávek (5 ml) Více informací

Odstraňuje a tuková znečištění, zbytky bílkovin. Určený pro potravinářský průmysl. Na všechny běžné plochy a stroje, podlahy, nerez i hliník. Graset plus použijete na celou kuchyň.

  • Použitelný ve studené i teplé vodě
  • Na podlahy, stěny a pracovní plochy v potravinářských provozech
  • Na plochy z nerezu, eloxovaného hliníku i plast
  • S ochranou proti korozi

Odstraňuje olejová a tuková znečištění, zbytky bílkovin rostlinného a živočišného původu. Určený pro potravinářský průmysl. Na podlahy, nerez i hliník.

Intenzivního čistícího účinku je dosaženo kombinací tenzidů, je použitelný ve studené i teplé vodě (40-60 °C teplá voda urychluje působení). Produkt obsahuje výlučně suroviny, které jsou schválené k čištění v potravinářství. podlahy, stěny a pracovní plochy v potravinářských provozech, např. velkokuchyních, jatkách, řeznictvích, mlékárnách, sýrárnách, pekárnách, nemocnicích, hotelech apod. Vhodné též pro přístroje tvořící pěnu (1:4 až 1:10). Díky ochraně proti korozi je možno použít mimo jiné na plochy z eloxovaného hliníku. Nepoužívat na plochy citlivé na alkálie, např. linoleum, předměty natřené disperzními laky apod. Ředění 50-200 ml k 8 litrům vody. Na tvrdošíjných znečištění – použít neředěný. Pracovní plochy v kuchyňských zařízeních, které přicházejí do přímého styku s potravinami, se následně musí důkladně omýt vodou.

Grasset-plus
Odstraňovač tuků

Vlastnosti
Alkalický, rychle působící čistící prostředek pro kuchyně. Odstraňuje olejová a tuková znečištění,
zbytky bílkovin rostlinného a živočišného původu. Intenzivního čistícího účinku je dosaženo speciální
synergicky působící kombinací tenzidů. Grasset-plus je použitelný ve studené i teplé vodě.
S ochranou proti korozi. Produkt obsahuje výlučně suroviny, které jsou schválené k čištění
v potravinářství.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy 5 – 15%, amfoterní tenzidy < 5%, ve vodě rozpustná rozpouštědla, komplexní pojiva.
Hodnota pH koncentrátu: cca 11 hodnota pH pracovního roztoku: cca 11

Oblast použití
Alkáliím a vodě odolné podlahy, stěny a pracovní plochy v potravinářských provozech, např.
velkokuchyních, jatkách, řeznictvích, mlékárnách, sýrárnách, pekárnách, nemocnicích, hotelech
apod. Vhodné též pro přístroje tvořící pěnu. Díky ochraně proti korozi je možno použít mimo jiné
na plochy z eloxovaného hliníku.
Nepoužívat na plochy citlivé na alkálie, např. linoleum, předměty natřené disperzními laky apod.

Použití
Před prvním čištěním na nenápadném místě
vyzkoušet snášenlivost materiálu.
Běžný každodenní úklid (vytírání za mokra,
strojní úklid za mokra, čištění povrchů):
50-200 ml k 8 litrům vody (cca 1–4 stříknutí).
Základní čištění:
1 litr k 8 litrům vody, vydrhnout strojem, odsát.

Čištění pěnou:
Neředěným produktem naplnit nádrž zpěňovače, podle stupně
znečištění. Nastavit trysku 1:4 až 1:10. Plochu napěnit.
Po cca 10 minutách ostříkat čistou vodou.
Odstranění tvrdošíjných znečištění:
Použít neředěný Grasset-plus.

Pracovní plochy v kuchyňských zařízeních, které přicházejí do přímého
styku s potravinami, se následně musí důkladně omýt vodou z vodovodu.
Cca 40-60 °C teplá voda urychluje působení Grassetu-plus na pevná tuková znečištění.
Při mastných a bílkovinných usazeninách nanést (studený) Grasset-plus na plochu
a při drhnutí podlahy přidávat horkou vodu z nádrže na čistící roztok stroje.
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky!

Spotřeba na m²
Vytírání / strojní úklid za mokra: 0,5-1 ml
Čištění povrchů: 1 ml
Základní čištění: 40 ml
Čištění pěnou: 20 ml

Obsahuje: Trideceth 5-12. Neionické tenzidy 5 – 15%, amfoterní tenzidy < 5%, ve vodě rozpustná rozpouštědla, komplexní pojiva. Hodnota pH koncentrátu: cca 11 hodnota pH pracovního roztoku: cca 11 H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

Nebezpečí

nebespeci_ziravy

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Další články

JAK SNADNO A EKOLOGICKY OČISTIT GRIL

GRILOVACÍ ROŠTY JE VHODNÉ DOBŘE OČISTIT EKOLOGICKÝM PROSTŘEDKEM JAKO JE XON-FORTE. Xon Forte je sprej na čištění grilu. Přípravek Xon-forte je ekologický a málo které