Coffexano-cit

Odvápňovač varných konvic a kávovarů

Cena dávky  = 7,5 Kč

1l produktu = cca 20 dávek (50 ml)

Více informací

Popis

Odvápňovač varných konvic a kávovarů. Šetrný k materiálům, plastům a těsnění, neobsahuje barviva ani vonné látky. Rychle odstraňuje vápenné usazeniny a na ně vázaná znečištění. Tím jsou splněny požadavky na funkčnost přístroje, zachování jeho hodnoty a hygienu. Pravidelné používání zabraňuje dalšímu usazování vápníku. Vhodný pro všechny na trhu běžné a profesionální kávovary, espresa a kuchyňské přístroje, várnice, termosy, varné konvice. Cofexano cit je výborný pomocník.

  • Velmi účinný na vodní kámen
  • Šetrný k plastům a těsnění kávovarů
  • Ideální na odstranění vodního kamene z varných konvic
  • Bez octového zápachu

Coffexano – cit je profesionální odvápňovač kávovarů a varných konvic. Složení výrobku je šetrné k materiálům kávovarů a neobsahuje barviva a vonné látky. Tím jsou splněny požadavky na kvalitní čištění přístroje, zachování jeho funkčnosti, hodnoty a hygieny. Pravidelné používání zabraňuje dalšímu usazování vápníku. Vhodný pro všechny na trhu běžné a profesionální kávovary, espresa a kuchyňské přístroje, várnice, termosy, varné konvice.

Používá se 50–100 ml k 1 litru vody. V případě silného nánosu vodního kamene zvyšte koncentraci. Nádrž na vodu naplňte roztokem. Zapněte odvápňovací program, resp. roztok nechte protéct výtokem horké vody a pro lepší účinek nechte krátce působit. V případě potřeby postup opakujte.Vypláchněte řádně čistou vodou.

Varování. Složení: Organické kyseliny, aditiva. Hodnota pH (koncentrátu): cca 1,5. Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93.

nebespeci_vykricnik_kosoctverec

článek